فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي معرفت فرهنگي اجتماعي

علوم اجتماعي رايج در جامعه ما، بدون شك علوم وارداتي است كه از آبشخور فرهنگ و مباني غيراسلامي و نوعاً غربي و سكولار تغذيه و با مسائل و راه‌كارهاي غربي عجين شده است. تلاش‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي اخير در راستاي بومي‌سازي اين رشته ـ چه رسد به اسلامي‌سازي آن ـ بسيار ناچيز و نوعاً بسيار سطحي است و اين اندك نيز نتوانسته خود را از تار و پود رويكردها و مباني مادي‌گرايانه، پوزيتويستي و سكولاريستي رها سازد. علوم اجتماعي رايج به دليل عدم پيراستگي از فرهنگ زادگاه خود، يك علوم اجتماعي باخودبيگانه است كه مسائل جامعه غربي را مسئله خود و راه‌كارها و راه‌حل‌هاي آن را، راه‌حل معضلات خويش پنداشته است.

گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با هدف انتشار مقالات علمي حوزه علوم اجتماعي و جامعه‌شناسي با رويكرد اسلامي اقدام به انتشار اين نشريه نموده است. تاكنون 4 شماره از اين نشريه منتشر شده است.

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

دوره انتشار

فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

حميد پارسانيا

سردبير

سيد حسين شرف‌الدين

مدير اجرايي

سجاد سلگي

هيئت تحريريه

نصرالله آقاجاني- استاديار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

حميد پارسانيا- هيئت علمي دانشگاه تهران

محمدحسين پناهي- دانشيار دانشگاه علامه طباطبائي

غلامرضا جمشيديها- دانشيار دانشگاه تهران

محمود رجبي- استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

سيدحسين شرف‌الدين- عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

حسين كچوييان - دانشيار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

اكبر ميرسپاه - استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

شمس‌الله مريجي - استاديار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

دورنگار

025-32934483

نشاني الكترونيك

m.f.e@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165